top of page
Kombinovani Manuelni Tretman

KOMBINOVANI MANUELNI TRETMAN

DA SE BOLJE RAZUMEMO...

 

Svaki deo tela ima svoj ritam pulsiranja kao što i svaka emocija ima svoje mesto u telu u organu ili sistemu organa gde je smeštena i vremenom pod prejakim uticajem odredjene emocije taj deo postaje naša slaba tačka i manifestuje se na fizičkom nivou kroz promenu oblika ,funkcije ili pojavu bola. Telo se menja u zavisnosti od načina na koji osoba iz svoje unutrašnjosti reaguje na uvrede, šok,tugu,strah, traumu,bes,ljutnju, ljubomoru,stres....Prošli i sadašnji bolni osećaji i iskustva utkani su i oblikuju sadašnju posturu.

ŠTA?

 

Kombinovani manuelni tretman (KMT) je novi pristup posmatranja ljudskog tela kroz analizu direktne povezanosti posture tela (kosti, zglobovi, mišići) i emocija. Tretman predstavlja izvođenje određenih hvatova na telu i spoj je anatomskog poznavanja ljudskog tela, na čiju formu i strukturu pored nasledne osnove u najvećoj meri utiču i naše emocije.

KAKO?

Tretman se sastoji od anamneze kroz dijalog, dijagnostičkih testova strukture, analize posture, i samog izvođenja tretmana. Tretman se sastoji od pokreta pritiskanja, povlačenja, gnječenja, istezanja i reponiranja nameštanja zglobnih struktura.

ZA KOGA?

 

Svako može da ima dobrobit od KMT tretmana. KMT otvara mogućnost da radom na strukturi menjamo protok i pravac pružanja emocionalne energije, a samim tim i snagu tih emocija - što dovodi do boljeg funkcionisanja tela u celini.

ZAŠTO?

Telo se menja u zavisnosti od načina na koji osoba iz svoje unutrašnjosti reaguje na uvrede, šok, tugu, strah,  traumu, bes, ljutnju, ljubomoru, stres....Prošli i sadašnji bolni osećaji i iskustva oblikuju posturu. Koncept kombinovanog manuelnog tretmana je mogućnost da radom na strukturi i njenom promenom možemo menjati protok i pravac pružanja emocionalne energije, a samim tim i snagu tih emocija unutar strukture, što dovodi i do poboljšanja rada unutrašnjih organa.

KOLIKO?

 

Tretman se radi na strunjači preko pamučne odeće. Izvodi se 60 minuta.

cta-section.jpg

Rešite se BOLA i povratite balans organizma ili
odaberite pravi tretman za vaše UŽIVANJE!

bottom of page